About

Project Empower is a registered non-profit organisation established in 2001 based in the province of KwaZulu Natal at the Diakonia Centre in Durban. Initially established to strengthen HIV community HIV prevention responses, Project Empower has been building the capacity of women in communities to address the joint drivers of both violence against women (VAW) and HIV for over six years.

Latest News

Keep up with Project Empowers latest news...

See blog
Izimpilo Zethu

“Okwenza impilo yaba ngcono ukuthi umama wadlula emhlabeni sesiwutholile umuzi womxhaso. Kwakuyoba nzima kakhulu ukuba sasisahlala emqashweni. ngonyaka ka2010 nami ngiye ngakhulelwa. Kwaba nzima kakhulu nami sengithole umntwana ngoba kwanda izindleko. Kwaba nzima ukukhulisa umntwana ngoba noyise ubengumuntu ophila ngokubamba amatoho, kodwa uma ethole itoho uyasinakekela sinomntwana.” Funda eminye imilando

Read more
Our Life

“The good thing is that before my mother died, we had an RDP house that was registered under her name. If we did not have a home, it would have been even tougher. Shelter is very important. In 2010 I also fell pregnant and expenses increased. The father of my child did not have a […]

Read more
Stepping Stones Manual

[embeddoc url=”http://projectempower.org.za/wp-content/uploads/2017/01/Stepping-Stones-Manual-3rd-Edition2010-1.pdf” download=”all”]

Read more
Projects
Number of Years in Service

Team

Meet s the dedicated bodies at Project Empower

Laura Washington

Director

Nompumelelo Mbatha

Nompumelelo Mbatha

Senior Programmes Manager: DREAMS

Pobraj Dehaloo

Finance and Admin Manager: DREAMS

Khanyisile Ntsenge

Khanyisile Ntsenge

Monitoring, Evaluation and Knowledge Manger: DREAMS

Ntokozo Madlala

Senior Programmes Manager: Mkabayi

Nomfundo Chili

Programmes Manager: Stepping Stones, Creating Futures

Nothile Mcanyana

Nothile Mcanyana

Training Manager

  Contact us

  And we will get in touch as soon as possible.

  Address
  20 Diakonia Avenue, W218 Diakonia Centre Durban, KwaZulu Natal
  Electronic
  E-mail: laura@projectempower.org.za Phone:+27 31 310 3565